Herdenkingsplek.nl

Op Herdenkingsplek.nl kunt u als nabestaanden op een afgeschermde pagina uw dierbare herdenken met woorden en foto's. Ook kunt u ter nagedachtenis een kaarsje aansteken. U kunt de Herdenkingsplek via uw eigen social media delen met anderen. Het is een plek waar herinneringen aan de overledene worden samengebracht, een plek die steun biedt aan nabestaanden, familie en vrienden. Herdenkingsplek.nl is een initiatief van Uitvaartzorg van Stad tot Wad.

Steun betuigen

De Herdenkingsplek is een digitale gedachtenisplek waar iedereen steunbetuigingen kan geven. Deelt u de pagina via Facebook, twitter, e-mail of WhatsApp, dan kunnen familie, vrienden, buren, collega's en anderen een condoleance schrijven, troostende woorden en mooie herinneringen delen, een kaarsje branden of bloemen sturen. 

Uitvaartinformatie

Op de Herdenkingsplek plaatsen wij de rouwkaart of overlijdensadvertentie. Zo is de informatie over het afscheid en de uitvaartplechtigheid altijd te vinden, zoals de locatie waar de plechtigheid plaatsvindt, de datum en het tijdstip. 

Doneren aan een goed doel

Regelmatig vragen nabestaanden om bij een uitvaart een donatie te doen aan een goed doel. Het is ook mogelijk om aan datzelfde goede doel via de Herdenkingsplek een gift te doen. Hierover hebben wij afspraken gemaakt met een aantal landelijke organisaties en met goede doelen die hun maatschappelijke betrokkenheid in de provincie Groningen tonen.

 

Klik hier als u een Herdenkingsplek wilt bezoeken  
of een voorbeeld van een herdenkingsplek wilt bekijken.

Een goed afscheid

 

Goed afscheid nemen helpt bij het dragen van de pijn en van het verlies. Het is het fundament van goede rouwverwerking.

 

Samen met u zorgen we voor een goed afscheid.

 

Wij staan naast u.