Zondag 9 december Wereldlichtjesdag in Eenrum


Op zondag 9 december worden er op de hele wereld om 19.00 uur kaarsjes gebrand voor overleden kinderen. Op deze tweede zondag in december is er in de Notoarestoen in Eenrum ook weer een lichtjesavond. De tuin is geopend vanaf 18.15 uur en de bijeenkomst begint om 18.30 uur.

In gezamenlijkheid

Voor de vijfde keer wordt er in Noord Groningen een Wereldlichtjesdag gehouden. Het eerste jaar was in Wehe den Hoorn en de daarop volgende jaren was er steeds een warm welkom in de Notoarestoen in Eenrum. Het organiseren van de lichtjesavond ontstond door een samenwerking tussen Hilda Oostenbrink, Catja Havinga en Uitvaartzorg van Stad tot Wad. Met elkaar wilden ze graag zoveel mogelijk ouders uit Noord Groningen de mogelijkheid bieden om in gezamenlijkheid hun overleden kinderen te kunnen herdenken. De Notoarestoen aan het Ernstheemsterpad in Eenrum bleek voor deze bijeenkomsten een centraal gelegen locatie die, zoals alle jaren, tijdens de lichtjesavond met veel kaarsen wordt verlicht.

Voor alle kinderen

Tijdens de bijzondere bijeenkomst wordt stilgestaan bij alle kinderen die worden gemist: het kind dat nooit de kans kreeg om te ademen, het kind dat moest vechten voor zijn of haar leven en verloor, het kind dat is verongelukt of omgekomen door geweld, het kind dat zelf voor de dood koos en het kind dat op oudere leeftijd door een ziekte is overleden. Het doet er niet toe of dat heel kort geleden is gebeurd of heel veel jaren geleden.

Verdriet en verbondenheid

In de afgelopen jaren is gebleken dat de Wereldlichtjesdag in Noord Groningen zonder meer in een behoefte voorziet. Niet alleen de ouders van overleden kinderen worden van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. Ook broers en zussen, opa’s en oma’s en andere familieleden zijn welkom. In de beslotenheid van de Notoarestoen kunnen nabestaanden in warmte en verbondenheid herdenken. Ieder met zijn of haar eigen verhaal en verdriet.

Het hart centraal

Dit jaar staat op Wereldlichtjesdag in Eenrum het hart centraal. Er zijn twee grote houten harten gemaakt, waar nabestaanden om 19.00 uur hun kaarsjes op zetten. En er zijn kleine hartjes van glanzend papier, waar ze iets op kunnen schrijven en vervolgens ophangen in de ‘hartenboom’. Deze hartenboom blijft een aantal dagen staan, zodat er gelegenheid is om in de dagen na de lichtjesavond in alle rust nog even terug te kunnen gaan.

Programma

De tuinhekken staan vanaf 18.15 uur open voor de nabestaanden. Voor iedereen staat er een kaarsenpotje klaar en zijn er hartjes. Het programma begint om 18.30 uur. Dit jaar wordt er een kort openingswoord uitgesproken door Piet Stuive uit Kleine Huisjes. Hij was ambulancechauffeur en vertelt hoe hij vanuit dit beroep veel verdriet rondom kinderen heeft meegemaakt. Hilda Oostenbrink – zij verloor één van haar kinderen - vertelt op deze avond over verlies, moederschap en liefde. Ook nu is er weer muziek en zijn er troostende woorden. En natuurlijk worden de namen genoemd van de kinderen die gemist worden, hardop of in gedachten. Om 19.00 uur worden de kaarsjes aangestoken. Voor wie daar behoefte aan heeft is er na afloop koffie, thee of warme chocolademelk.

Wilt u de naam van uw overleden kind(je) tijdens de bijeenkomst laten horen, dan kunt u dat doorgeven via de volgende e-mailadressen:

-           michielenhilda@hotmail.com
-           catjahavinga@live.nl
-           info@uitvaartzorgvanstadtotwad.nl

Voor meer informatie over de Wereldlichtjesdag in Eenrum kan men ook terecht op de facebookpagina’s van Wereldlichtjesdag Noord Groningen en Uitvaartzorg van Stad tot Wad.

 
 

Bekijk ook

Belangrijke informatie omtrent het Corona virus

Vanaf zondag 15 maart 18.00 uur gelden de volgende regels van RIVM en BGNU: Het gezelschap dat een uitvaartplechtigheid bijwoont mag niet groter zijn dan maximaal 30 personen (dit is exclusief de medewerkers van Uitvaartzorg van Stad tot Wad en de medewerkers van de locatie waar het afscheid plaatsvindt). Van de aanwezigen wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen. Het aantal personen dat de uitvaart mag bijwonen is afhankelijk van de grootte van de ruimte waar het afscheid plaatsvindt, zodat afstand tussen alle aanwezigen gegarandeerd is.  Er is na de plechtigheid op de afscheidslocatie geen gelegenheid om nog samen te zijn en koffie of thee te drinken. Voor rouwbezoek en condoleancebezoek gelden dezelfde regels. Uitvaarten mogen vanaf 15 maart alleen telefonisch besproken worden. De gemaakte afspraken bevestigen we per e-mail waarbij we u vragen deze mail voor akkoord te bevestigen.
Lees het hele bericht

Intieme sfeer tijdens Wereldlichtjesdag in Eenrum

In de kerk van Eenrum werd zondag 8 december Wereldlichtjesdag gehouden. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst werd stilgestaan bij alle kinderen die, op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Dat Wereldlichtjesdag belangrijk is bleek wel door de vele belangstellenden.
Lees het hele bericht

Herdenking overleden kinderen weer in Eenrum

Een kaarsje branden, de namen noemen, herinneringen ophalen en samen stilstaan bij het verlies van een kind. Op zondag 8 december wordt er in het kader van Wereldlichtjesdag weer een lichtjesavond georganiseerd in de Notoarestoen in Eenrum. De tuin is geopend vanaf 18.15 uur en de bijeenkomst begint om 18.30 uur.  Iedereen is welkom om stil te staan bij het kind dat wordt gemist.
Lees het hele bericht