Uitvaartzorg van Stad tot Wad en Wiegekindje op uitvaartbeurs


Zaterdag 17 maart werd in de Martinikerk in Groningen de Uitvaarbeurs Memorès gehouden. Ook Uitvaartzorg van Stad tot Wad en Wiegekindje waren daar aanwezig om belangstellenden te informeren over de uitvaartmogelijkheden.

Drie vragen quiz

Naast de vele gesprekken die we hebben gehad, kon ook iedereen deelnemen aan de 3 vragen quiz die, heel toepasselijk, uit slechts 3 vragen bestond. Onder degenen die de vragen goed beantwoord hebben verloten we een fotocamera (om dierbare momenten mee vast te leggen). Van de ingevulde formulieren waren er 25 personen die alle vragen juist hadden ingevuld. Uit deze namen is Anneke Horlings getrokken als winnaar. Opmerkelijk was dat de meeste mensen niet op de hoogte blijken te zijn van de kosten voor de uitvaart in zijn algemeenheid en de uitvaartkosten bij Uitvaartzorg van Stad tot Wad in het bijzonder.

Ruzie om de erfenis

Een begrafenis of crematie regelen is al heel ingrijpend en vraagt veel energie. Maar dan volgt de erfenis. Het verdelen van een erfenis kan diepe wonden slaan in een familie. Alles wat zich in een familie heeft afgespeeld aan liefde, erkenning en waardering wordt in de heftige fase rond het overlijden van ouders door de broers en zussen gewogen en verrekend. Familietherapeut Else-Marie van den Eerenbeemt gaf tijdens de uitvaartbeurs een lezing over de valkuilen rondom de erfenis. En dat er met begrip en erkenning veel is op te lossen. Uiteraard werd deze bijzonder interessante lezing bezocht door een aantal leden van Uitvaartzorg van Stad tot Wad.

 

Bekijk ook

Belangrijke informatie omtrent het Corona virus

Vanaf zondag 15 maart 18.00 uur gelden de volgende regels van RIVM en BGNU: Het gezelschap dat een uitvaartplechtigheid bijwoont mag niet groter zijn dan maximaal 30 personen (dit is exclusief de medewerkers van Uitvaartzorg van Stad tot Wad en de medewerkers van de locatie waar het afscheid plaatsvindt). Van de aanwezigen wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen. Het aantal personen dat de uitvaart mag bijwonen is afhankelijk van de grootte van de ruimte waar het afscheid plaatsvindt, zodat afstand tussen alle aanwezigen gegarandeerd is.  Er is na de plechtigheid op de afscheidslocatie geen gelegenheid om nog samen te zijn en koffie of thee te drinken. Voor rouwbezoek en condoleancebezoek gelden dezelfde regels. Uitvaarten mogen vanaf 15 maart alleen telefonisch besproken worden. De gemaakte afspraken bevestigen we per e-mail waarbij we u vragen deze mail voor akkoord te bevestigen.
Lees het hele bericht

Intieme sfeer tijdens Wereldlichtjesdag in Eenrum

In de kerk van Eenrum werd zondag 8 december Wereldlichtjesdag gehouden. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst werd stilgestaan bij alle kinderen die, op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Dat Wereldlichtjesdag belangrijk is bleek wel door de vele belangstellenden.
Lees het hele bericht

Herdenking overleden kinderen weer in Eenrum

Een kaarsje branden, de namen noemen, herinneringen ophalen en samen stilstaan bij het verlies van een kind. Op zondag 8 december wordt er in het kader van Wereldlichtjesdag weer een lichtjesavond georganiseerd in de Notoarestoen in Eenrum. De tuin is geopend vanaf 18.15 uur en de bijeenkomst begint om 18.30 uur.  Iedereen is welkom om stil te staan bij het kind dat wordt gemist.
Lees het hele bericht