Open huis bij uitvaartverzorger druk bezocht


Het open huis dat Uitvaartzorg van Stad tot Wad zaterdag 28 september hield was druk bezocht. Ieder jaar stelt de uitvaartverzorger belangstellenden in de gelegenheid om een kijkje te komen nemen in het bedrijfspand aan de Edama 8 in Uithuizen. Deze keer was het thema de duurzame of groene uitvaart.

Ieder jaar iets anders te zien

Steeds meer mensen vinden duurzaamheid belangrijk en dat bleek ook uit het aantal bezoekers dat die middag kwam kijken. Veel mogelijkheden voor een groene uitvaart werden getoond en in een ontspannen sfeer werden de bezoekers hierover geïnformeerd door het team van Uitvaartzorg van Stad tot Wad en een medewerker van natuurbegraafplaats Hillig Meer in Eext.

Daarnaast was er veel belangstelling voor o.a. de nieuwe films van Uitvaartzorg van Stad tot Wad en Wiegekindje, nabestaandenzorg en de mogelijkheden die Wiegekindje biedt.

Door een aantal bezoekers werd opgemerkt dat er ieder jaar tijdens het open huis van de uitvaartverzorger weer iets anders te zien is en dat het goed is om te weten welke mogelijkheden er zijn voor een uitvaart.

Uitslag kennisquiz ‘Dat wist ik (niet)’

Op de jaarmarkt die 21 september in Uithuizen werd gehouden was de uitvaartverzorger aanwezig met een kennisquiz over de groene uitvaart en de mogelijkheid een warmhartig idee voor de uitvaart in te leveren. Maar liefst 74 Personen vulden de vragen van de kennisquiz in en 2 personen leverden een warmhartig idee in.

Op de laatste vraag van de quiz, wat het meest vervuilende onderdeel van de uitvaart is, antwoorden 22 personen dat dit volgens hen de crematie is. Het juiste antwoord - de autokilometers die gemaakt worden om de uitvaart bij te wonen – gaven 46 personen.

Van de 74 ingevulde quizformulieren waren er 8 helemaal goed beantwoord. Uit deze 8 werd door Elke Tuininga het formulier van Ina Hofman uit Uithuizen getrokken. Mevrouw Hofman ontving een bloemenabonnement voor schoon geteelde bloemen.

Uitslag meest warmhartige idee

De twee warmhartige suggesties kwamen allebei van de familie Tuininga uit Usquert. Het eerste idee was een oproep plaatsen om een particulier/winkelier of gemeente bereid te vinden om bloemen beschikbaar te stellen, die geplukt mogen worden voor uitvaarten van mensen die daar geen geld voor hebben en bij gemeente-uitvaarten die low-budget moeten. Het tweede idee – van de 11-jarige Marre - was om milieuvriendelijke confetti te strooien op de begraafplaats, omdat ballonnen niet meer mogen. Het idee van Marre werd gekozen als beste, omdat het niet alleen warm en lief is maar ook nog eens goed bij een groene uitvaart past. Ook Marre ontving een bloemenabonnement. De suggestie een oproep te plaatsen om bloemen beschikbaar te stellen werd als zo warm beoordeeld, dat door de uitvaartverzorger bekeken wordt hoe ook dit idee vorm gegeven kan worden.

Goed om mee te doen

Het was de tweede keer dat de kennisquiz ‘Dat wist ik (niet)’ werd gehouden. “Het gaat niet om het winnen.” zei een bezoeker,

“Door de vragen te beantwoorden ben je er meer van bewust wat er allemaal bij een uitvaart komt kijken. Alleen daarom is het al goed om aan de quiz mee te doen.”

Minder beladen

We willen met deze middagen graag bereiken dat het onderwerp rondom de dood wat minder beladen wordt, zodat mensen beter de voor hen juiste keuzes kunnen maken.” zegt Ebel Kremer. “Het was ook deze keer een bijzonder mooie en warme middag, met bekenden – voor wie we eerder een uitvaart hebben mogen verzorgen – en onbekenden die we samen met onze teamleden hebben rondgeleid en geïnformeerd over de mogelijkheden die er bij ons zijn.”


 

Bekijk ook

Belangrijke informatie omtrent het Corona virus

Vanaf zondag 15 maart 18.00 uur gelden de volgende regels van RIVM en BGNU: Het gezelschap dat een uitvaartplechtigheid bijwoont mag niet groter zijn dan maximaal 30 personen (dit is exclusief de medewerkers van Uitvaartzorg van Stad tot Wad en de medewerkers van de locatie waar het afscheid plaatsvindt). Van de aanwezigen wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen. Het aantal personen dat de uitvaart mag bijwonen is afhankelijk van de grootte van de ruimte waar het afscheid plaatsvindt, zodat afstand tussen alle aanwezigen gegarandeerd is.  Er is na de plechtigheid op de afscheidslocatie geen gelegenheid om nog samen te zijn en koffie of thee te drinken. Voor rouwbezoek en condoleancebezoek gelden dezelfde regels. Uitvaarten mogen vanaf 15 maart alleen telefonisch besproken worden. De gemaakte afspraken bevestigen we per e-mail waarbij we u vragen deze mail voor akkoord te bevestigen.
Lees het hele bericht

Intieme sfeer tijdens Wereldlichtjesdag in Eenrum

In de kerk van Eenrum werd zondag 8 december Wereldlichtjesdag gehouden. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst werd stilgestaan bij alle kinderen die, op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Dat Wereldlichtjesdag belangrijk is bleek wel door de vele belangstellenden.
Lees het hele bericht

Herdenking overleden kinderen weer in Eenrum

Een kaarsje branden, de namen noemen, herinneringen ophalen en samen stilstaan bij het verlies van een kind. Op zondag 8 december wordt er in het kader van Wereldlichtjesdag weer een lichtjesavond georganiseerd in de Notoarestoen in Eenrum. De tuin is geopend vanaf 18.15 uur en de bijeenkomst begint om 18.30 uur.  Iedereen is welkom om stil te staan bij het kind dat wordt gemist.
Lees het hele bericht